THỦ TỤC XUẤT KHẨU CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐÁ TỰ NHIÊN

Mặt hàng đá tự nhiên là khoáng sản tự nhiên, thuộc đối tượng kiểm soát nguồn gốc chặt chẽ của Nhà nước. Là đối tượng phải có giấy phép khai thác của Bộ TNMT hoặc của UBND Tỉnh cấp (có dẫn chiếu quyết định của Bộ TNMT) và đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn nhất định thì mới được xuất khẩu.

Đá xẻ tự nhiên (đá ốp lát) dùng trong xây dựng:

– Giấy phép khai thác khoáng sản;

– Hợp đồng + hoá đơn GTGT mua đá nguyên liệu/thành phẩm (nếu là trường hợp doanh nghiệp thương mại đi mua lại để xuất khẩu);

(Nếu trường hợp không xuất hết lượng hàng trên hoá đơn GTGT thì phải bổ sung thêm bản trừ lùi theo lượng thực xuất).

– Hợp đồng + hoá đơn GTGT gia công (nếu là trường hợp doanh nghiệp đi thuê gia công lại);

– Hợp đồng với đối tác nước ngoài, invoice, packing list;

Thuế XK của mặt hàng đá xẻ ốp lát là 5%.

Trường hợp doanh nghiệp muốn hưởng thuế XK là 0% thì phải bổ sung thêm các giấy tờ sau đây và phải chịu kiểm tra sau thông quan:

– Công văn cam kết về khai báo tỷ trọng tài nguyên khoáng sản dưới 51%.

– Bản cam kết về tỷ trọng tài nguyên khoáng sản dưới 51% (Mẫu 14 – Nghị định 101/2021 về sửa đổi biểu thuế).

– Báo cáo tài chính của năm trước liền kề.

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Đá khối xẻ tự nhiên (đá block) dùng trong xây dựng:

– Giấy phép khai thác khoáng sản;

– Hợp đồng + hoá đơn GTGT mua đá nguyên liệu/thành phẩm (nếu là doanh nghiệp thương mại đi mua lại để xuất khẩu);

(Nếu trường hợp không xuất hết lượng hàng trên hoá đơn GTGT thì phải bổ sung thêm bản trừ lùi theo lượng thực xuất).

– Hợp đồng với đối tác nước ngoài, invoice, packing list;

Thuế XK của mặt hàng đá khối xẻ tự nhiên (đá block) hiện hành là 30%. Mặt hàng này phải chịu tham vấn giá sau khi xuất khẩu.

Bột đá CaCO3: Có 2 loại: Đã tráng phủ: mã HS 3824999910; Chưa tráng phủ: mã HS 2517410010):

– Giấy phép khai thác khoáng sản;

– Bản khai báo định mức sản xuất;

– Hợp đồng + hoá đơn GTGT mua bột đá (nếu là doanh nghiệp thương mại đi mua lại);

(Nếu trường hợp không xuất hết lượng hàng trên hoá đơn GTGT thì phải bổ sung thêm bản trừ lùi theo lượng thực xuất).

– Hợp đồng với đối tác nước ngoài, invoice, packing list;

– Biên bản lấy mẫu:                                      nộp bản gốc;

– Giấy chứng nhận Vilas:                            nộp bản gốc.

Quy trình thực hiện (xuất khẩu bằng đóng container. Nếu xuất bằng tàu rời thì theo quy trình đá cục dưới đây):

  1. DN truyền tờ khai điện tử, nộp thuế.
  2. Báo HQ và giám định đến kho, bãi lấy mẫu.
  3. Ký nhận Biên bản lấy mẫu từ HQ, lấy Vilas từ bên giám định.
  4. Tiến hàng load hàng.
  5. Sau khi tàu rời cảng, tiến hành làm các giấy tờ liên quan: Certificate of weight/quantity, C/O, B/L….,

Thuế XK của mặt hàng bột đá CaCO3 hiện hành là 5%. Mặt hàng này phải chịu tham vấn giá sau khi giải phóng lô hàng chờ thông quan.

Đá cục (đá hộc):

Chỉ được xuất khẩu đá có kích thước dưới 400mm, mã HS: 2517410030 (nếu là đá hoa marble), 2517490030 (nếu là các loại đá khác). Giấy tờ pháp lý gồm:

– Giấy phép khai thác khoáng sản;

– Bản khai báo định mức sản xuất;

– Hợp đồng + hoá đơn GTGT mua đá (nếu là doanh nghiệp thương mại đi mua lại);

(Nếu trường hợp không xuất hết lượng hàng trên hoá đơn GTGT thì phải bổ sung thêm bản trừ lùi theo lượng thực xuất).

– Hợp đồng với đối tác nước ngoài, invoice, packing list;

– Biên bản lấy mẫu:                                      nộp bản gốc;

– Giấy chứng nhận Vilas:                            nộp bản gốc.

Thuế XK của mặt hàng đá cục hiện hành là 20%. Sau 1/7/2023 sẽ là 25%. Mặt hàng này phải chịu tham vấn giá sau khi giải phóng lô hàng chờ thông quan.

Quy trình thực hiện (xuất khẩu bằng tàu rời):

  1. DN truyền tờ khai điện tử tạm (dùng Proforma Invoice, ở phần Ghi chú trên TKHQ nhớ nói rõ: Doanh nghiệp đề nghị được tạm giải phóng hàng chờ kết quả giám định). Nộp thuế
  2. Ký nhận Biên bản lấy mẫu từ HQ, lấy Vilas từ bên giám định.
  3. Tiến hành load hàng lên tàu. HQ giám sát trong suốt quá trình load hàng. Bên giám định kiểm tra mớn nước, khối lượng hàng.
  4. Ngay sau khi tàu rời cảng, tiến hành làm các giấy tờ liên quan: Certificate of weight/quantity, C/O, B/L…., lập Invoice chính thức theo đúng số lượng trên Certificate of weight/quantity, truyền chính thức tờ khai HQ (đính kèm BL, invoice và certificate of weight lên mạng), thông quan chính thức tờ khai.