THỦ TỤC XUẤT KHẨU VIÊN GỖ NÉN/ GỖ DĂM (Xuất tàu rời)

HS: Viên gỗ nén: 44013100; Gỗ dăm: 440112200. Hồ sơ gồm:

– Proforma Invoice, Invoice, packing list.

– Certificate of weight/ quantity.

Quy trình thực hiện (xuất khẩu bằng tàu rời):

  1. Đầu tiên, lập Proforma Invoice, truyền tờ khai tạm (trong phần ghi chú nhớ nói rõ: Doanh nghiệp đề nghị được tạm giải phóng hàng chờ kết quả giám định), đính kèm bộ hồ sơ lên mạng.
  2. Tiến hành load hàng lên tàu.
  3. Ngay sau khi tàu rời cảng, tiến hành làm các giấy tờ liên quan: Certificate of weight/quantity, C/O, B/L, Phyto…., lập Invoice chính thức theo đúng số lượng trên Certificate of weight/quantity, truyền chính thức tờ khai HQ (đính kèm invoice và certificate of weight lên mạng), thông quan chính thức tờ khai.

(Mặt hàng gỗ dăm có thuế xuất khẩu là 3%).