THỦ TỤC QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ

– Hợp đồng dịch vụ giao nhận, vận chuyển hoặc hợp đồng logistics hoặc hợp đồng đại lý hải quan:                                        Bản sao y

– Invoice, packing list, bill:                         Bản sao y

– Giấy phép Bộ Công thương (nếu hàng hóa thuộc đối tượng phải xin giấy phép).

Hàng hóa quá cảnh được phép lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, trừ trường hợp được gia hạn thời gian quá cảnh theo quy định.

Hàng hóa quá cảnh không được phép tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp đặc biệt, việc tiêu thụ hàng hóa quá cảnh trên lãnh thổ Việt Nam phải được phép của Bộ Công Thương.

Loại hình quá cảnh mở tờ khai vận chuyển độc lập OLA.

Note: Những trường hợp phải xin giấy phép BCT là những mặt hàng thuộc đối tượng cấm xuất nhập khẩu hoặc tạm dừng xuất nhập khẩu hoặc là mặt hàng kinh doanh có điều kiện.