THỦ TỤC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT HÀNG HOÁ

– Hồ sơ để làm thủ tục lúc tạm nhập:

+ Hợp đồng mua hàng hoá;

+ Công văn xin TNTX.

+ Invoice, packing list, bill. (Trường hợp lô hàng vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu thì không cần bill).

+ Giấy phép của các Bộ ngành (nếu hàng hóa thuộc đối tượng phải xin giấy phép).

Lưu ý:

Lúc làm thủ tục tạm nhập phải mở 02 tờ khai: Tờ khai tạm nhập kinh doanh G11 và tờ khai vận chuyển độc lập OLA.

Thời hạn được lưu giữ tối đa tại Việt Nam là 60 ngày, được gia hạn 1 lần không quá 30 ngày. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Cục trưởng cục hải quan.

Những trường hợp phải xin giấy phép Bộ Công thương là những mặt hàng thuộc đối tượng cấm xuất nhập khẩu hoặc tạm dừng xuất nhập khẩu hoặc là mặt hàng kinh doanh có điều kiện.

– Hồ sơ để làm thủ tục lúc tái xuất:

+ Hợp đồng bán hàng hoá;

+ Công văn xin TNTX.

+ Invoice, packing list, bill. (Trường hợp lô hàng vận chuyển bằng đường bộ qua cửa khẩu thì không cần bill).

+ Quyết định cho phép gia hạn lô hàng của HQ (nếu trường hợp lô hàng đã quá thời hạn lưu giữ tại VN và đã xin gia hạn với cơ quan HQ (là chi cục HQ lúc mở tk tạm nhập)).

Lưu ý: Đến khi tái xuất thì mở tờ khai loại hình G21. Lượng hàng trên tờ khai tái xuất phải đúng bằng lượng hàng lúc tạm nhập.