Hồ sơ xin công nhận địa điểm kiểm tra HQ tại chân công trình, nhà máy

– Đơn xin công nhận (theo mẫu):                                         bản gốc

– Giấy giới thiệu:                                                                   bản gốc

– Giấy đăng ký kinh doanh:                                                  bản sao y

– Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận QSD đất:       bản sao y

– Sơ đồ kho bãi:                                                                   bản sao y

Trên cơ sở hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan thực hiển kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế kho bãi. Trong vòng 05 ngày, Cục Hải quan trả kết quả cho doanh nghiệp.