Hồ sơ xin công nhận cơ sở sản xuất, gia công

Chi cục HQ nơi làm thủ tục sẽ tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất gia công, kiểm tra các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu (trường hợp nhập khẩu); hoá đơn, chứng từ mua máy móc, thiết bị hoặc đối chiếu sổ kế toán để xác định (trường hợp mua trong nước); hợp đồng thuê tài chính (trường hợp thuê tài chính); hợp đồng thuê tài sản, nhà xưởng (trường hợp đi thuê). Đối với hợp đồng thuê tài chính, hợp đồng thuê tài sản, nhà xưởng thì thời hạn hiệu lực của hợp đồng thuê bằng hoặc kéo dài hơn thời hạn hiệu lực của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm; Kiểm tra tình trạng nhân lực tham gia dây chuyền sản xuất thông qua hợp đồng ký với người lao động hoặc bảng lương trả cho người lao động; Kiểm tra thông qua Hệ thống sổ sách kế toán theo dõi kho hoặc phần mềm quản lý hàng hóa nhập, xuất, tồn kho lượng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị.

Bộ hồ sơ xin công nhận gồm:

– Giấy giới thiệu:                                                                                bản gốc

– Đơn xin công nhận (theo mẫu):                                                      bản gốc

– Giấy đăng ký kinh doanh:                                                               bản sao y

– Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận QSD đất:                  bản sao y

– Sơ đồ kho bãi:                                                                                   bản sao y

– Danh sách nhân sự, chức vụ:                                                          bản gốc

– Hợp đồng mua bán máy móc thiết bị + hoá đơn GTGT của nhà máy:  bản sao y

– Bảng kê máy móc thiết bị của nhà máy:                                       bản gốc

Trên cơ sở hồ sơ của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan thực hiển kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế nhà máy. Trong vòng 07 ngày, Chi cục Hải quan trả kết quả cho doanh nghiệp.