Đăng ký Danh mục miễn thuế cho MMTB tạo TSCĐ thuộc dự án ưu đãi đầu tư

Khi một doanh nghiệp đầu tư 1 dự án thuộc diện ưu đãi của Nhà nước thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu cho dây chuyền, MMTB phục vụ cho dự án đó.

Theo Điều 15 Luật Đầu tư năm 2020 để được hưởng ưu đãi đầu tư nói chung và ưu đãi thuế nói riêng, doanh nghiệp cần đáp ứng một trong các điều kiện sau:

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư;
 • Dự án đầu tư tại địa bàn ưu đãi đầu tư;
 • Dự án đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên:
 • Tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng/ năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm kể từ năm có doanh thu.
 • Sử dụng trên 3.000 lao động.
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc dự án đầu tư tại vùng nông thôn sử dụng từ 500 lao động trở lên hoặc dự án đầu tư sử dụng lao động là người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.
 • Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ hoặc dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ hoặc cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về khoa học và công nghệ hoặc doanh nghiệp sản xuất, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm và dịch vụ phục vụ các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.
 • Dự án đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển.
 • Đầu tư kinh doanh chuỗi phân phối sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Doanh nghiệp cần lập hồ sơ xin cấp Danh mục miên thuế cho các MMTB của dự án, gửi về Phòng Nghiệp vụ – Cục Hải quan cấp tỉnh.

Quy trình thực hiện:

 1. Lập hồ sơ xin cấp Danh mục miễn thuế;
 2. Nộp hồ sơ cho Phòng Nghiệp vụ – Cục HQ.
 3. Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của Cục HQ.
 4. Cục HQ cấp phép (phê duyệt danh mục).

(HQ sẽ cấp cho DN 01 Danh mục MMTB đc miễn thuế và 01 Phiếu trừ lùi).

 1. Doanh nghiệp tiến hành nhập khẩu.

(Được miễn thuế NK nhưng vẫn phải nộp thuế VAT).

– Mỗi lần đến làm thủ tục tại Chi cục HQ, phải nộp cho cán bộ HQ DMMT và Phiếu trừ lùi để HQ theo dõi trừ lùi. Sau đó trả lại cho DN.

– Chi cục HQKTSTQ sẽ tiến hành kiểm tra STQ sau 2 năm, để kiểm tra hồ sơ, chứng từ, các MMTB nhập khẩu miễn thuế có đúng ko. Nếu phát hiện sai sẽ truy thu.

– Bộ hồ sơ xin phê duyệt DMMT gồm:

+ Giấy giới thiệu:                                                                              01 bản gốc

+ Giấy đăng ký kinh doanh:                                                             01 bản sao y

+ Giấy chứng nhận đầu tư:                                                               01 bản sao y

+ Bản thuyết minh dự án/ nhà máy:                                                01 bản sao y

+ Bản vẽ hoặc sơ đồ thiết kế công trình nhà máy:                        01 bản sao y

+ Hợp đồng thi công xây dựng nhà xưởng:                                   01 bản sao y

+ Hợp đồng thuê nhà xưởng (trường hợp thuê lại nhà xưởng):  01 bản sao y

– Danh mục miễn thuế (mẫu 06 – NĐ 134/2016/NĐ-CP):          02 bản gốc

– Phiếu theo dõi trừ lùi (mẫu 07 – NĐ 134/2016/NĐ-CP):          01 bản gốc

– Thông báo đăng ký DMMT (mẫu 05 – NĐ 134/2016/NĐ-CP): 01 bản gốc

Trên cơ sở hồ sơ của doanh nghiệp, Cục Hải quan thực hiển kiểm tra hồ sơ và cấp DMMT cho DN trong vòng 03 ngày.

Lưu ý:

– Các vật tư dự phòng không được miễn thuế.

– Các MMTB không nằm trong dây chuyền sản xuất thì không được miễn thuế (Điều hoà văn phòng, tủ lạnh văn phòng, quạt văn phòng, máy tính văn phòng….).

– Các MMTB có giá trị dưới 30 triệu VND không được miễn thuế.

Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) của các lô hàng nhập khẩu phải khớp với DMMT thì mới được miễn thuế.