QUY TRÌNH THÔNG QUAN HÀNG HOÁ XNK

Quy trình chung khi làm thủ tục thông quan một lô hàng xuất khẩu:

Chuẩn bị hồ sơ à Truyền tờ khai, đính kèm hồ sơ à Tiến hành load hàng à hải quan kiểm hoá (nếu TK luồng đỏ) à vận chuyển đến cảng, xếp hàng lên tàu à HQ làm thủ tục giám sát xuất hàng lên tàu à HQ thông quan tờ khai.

 

Quy trình chung khi làm thủ tục thông quan một lô hàng nhập khẩu:

Chuẩn bị hồ sơ à Truyền tờ khai, đính kèm hồ sơ à Tiến hành nhận hàng à hải quan kiểm hoá (nếu TK luồng đỏ) à HQ thông quan tờ khai.

Kiểm hoá là gì?

Kiểm hoá tức là kiểm tra thực tế hàng hoá hải quan. Khi một lô hàng có tờ khai được phân là luồng đỏ thì cán bộ hải quan sẽ tiến hành đến bãi/xe để kiểm tra thực tế lô hàng  (kiểm tra theo tỷ lệ 10% hoặc kiểm tra 100% lô hàng), đối các mặt hàng trên packing list với các mặt hàng thực tế, để xem DN khai báo đã đúng hàng không? tên hàng, số lượng, mã HS…

Quy trình thực hiện:

  1. DN truyền tờ khai điện tử, hệ thống phân luồng đỏ, HQ duyệt tờ khai trên hệ thống.
  2. DN nộp thuế.
  3. Xe hàng về đến nhà máy hoặc bãi kiêm hoá của HQ.
  4. HQ và DN tiến hành kiểm hoá.
  5. Nếu hàng hoá đúng khai báo à HQ duyệt thông quan chính thức tờ khai, lô hàng được giải phóng.

Nếu hàng hoá không đúng khai báo à HQ yêu cầu DN giải trình hoặc sửa TK, có thể bị xử phạt VPHC.