CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TRONG NGOẠI THƯƠNG

Trong thương mại quốc tế, các bên phải tuân thủ theo luật quốc tế UCP về thanh toán xuyên biên giới, được quy định tại UCP. Các hình thức thanh toán phổ biến là: T/T (Điện chuyển tiền), L/C (Thư tín dụng), Nhờ thu (Collection: D/P, P/A)…

Đối với những hợp đồng được thoả thuận thanh toán bằng Thư tín dụng (L/C) thì ngay sau khi xuất hàng lên tàu, nhà xuất khẩu phải lập bộ chứng từ đúng chính xác theo nội dung L/C yêu cầu, nếu không, ngân hàng hoặc nhà nhập khẩu có quyền từ chối thanh toán.