NHỮNG MẶT HÀNG NÀO PHẢI XIN GIẤY PHÉP TRƯỚC KHI XUẤT/NHẬP KHẨU?

Một số mặt hàng bắt buộc phải có giấy phép thì mới được xuất khẩu hoặc nhập khẩu. Đó chính là những mặt hàng thuộc diện kiểm soát chặt chẽ của Nhà nước, là những mặt hàng đang bị cấm xuất nhập khẩu, tạm dừng xuất nhập khẩu hoặc không khuyến khích xuất nhập khẩu: khoáng sản, vũ khí, hoá chất độc hại, ấn phẩm văn hoá, thiết bị mật mã viễn thông, phân bón…

HADUC LOGISTICS là đại lý hải quan. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các chủ hàng làm các giấy phép xuất nhập khẩu khi lô hàng của Quý khách cần thiết.