CÁC ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG – INCOTERMS

Trong thương mại quốc tế, điều kiện giao hàng (Incoterms) luôn phải áp dụng để xác định trách nhiệm của các bên. Các bên có quyền lựa chọn phiên bản Incoterm để đưa vào hợp đồng. Với Incoterm 2010, có 11 điều khoản: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF.

Các điều khoản dùng chung cho tất cả các loại hình vận chuyển:

 • EXW– Ex Works – Giao tại xưởng
 • FCA– Free Carrier – Giao cho nhà chuyên chở
 • CPT– Carriage Paid To – Cước phí trả tới
 • CIP– Carriage and Insurance Paid – Cước phí và bảo hiểm trả tới
 • DAT– Delivered At Terminal (new) – Giao hàng tại bãi (điều khoản mới)
 • DAP– Delivered At Place (new) – Giao tại nơi đến (điều khoản mới)
 • DDP– Delivered Duty Paid – Giao hàng đã trả thuế

Các điều khoản chỉ sử dụng cho vận tải biển hoặc thủy nội địa:

 • FAS– Free Alongside Ship – Giao tại mạn tàu
 • FOB– Free On Board – Giao lên tàu
 • CFR– Cost and Freight – Trả cước đến bến
 • CIF – Cost, Insurance and Freight – Trả cước, bảo hiểm tới bến