Thủ tục xuất nhập khẩu gỗ

THỦ TỤC XUẤT KHẨU GỖ XẺ THANH:

Gỗ rừng trồng và các sản phẩm qua chế biến như gỗ xẻ thanh được phép xuất khẩu.

HS code gỗ xẻ thanh từ gỗ keo (acacia) và gỗ thông (pine) thuộc nhóm 4407.

Theo biểu thuế xuất nhập khẩu 2018, mặt hàng gỗ xẻ thanh có thuế Xuất khẩu 25%.

Thủ tục hải quan xuất khẩu gỗ xẻ thanh thực hiện theo Công văn số: 2601/GSQL-GQ1 ngày 25/10/2017 V/v hồ sơ lâm sản xuất khẩu.

THỦ TỤC NHẬP KHẨU GỖ XẺ, GỖ TRÒN TỪ LÀO:

Gỗ chỉ nhập khẩu theo loại hình A11 (nhập kinh doanh). Tại cửa khẩu nhập đầu tiên, doanh nghiệp phải làm thủ tục hải quan và kiểm dịch.

Bộ hồ sơ gồm:

  1. Giấy phép khai thác ở Lào: Bản công chứng
  2. Giấy phép xuất khẩu ở Lào: Bản công chứng
  3. Giấy chứng nhận kiểm dịch Lào: Bản gốc (để nộp cho trạm kiểm dịch VN tại cửa khẩu)
  4. Hợp đồng mua bán gỗ: Bản scan gốc
  5. Invoice, packing list: Bản scan gốc
  6. Biểu 01, 03 (Thông tư 102): Bản scan gốc