THỦ TỤC QUÁ CẢNH CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT/ NÔNG SẢN

Các mặt hàng nông sản khi quá cảnh Việt Nam bắt buộc phải xin giấy phép quá cảnh của Bộ Nông Nghiệp.

Bộ hồ sơ xin cấp phép gửi về Cục Bảo vệ thực vật để xin cấp phép gồm:

  1. Hợp đồng mua bán giữa người bán và người mua;
  2. Hợp đồng đại lý hải quan/ vận chuyển/ logistics;
  3. Đơn xin cấp phép (Mẫu số 04/BVTV);

Quy trình thực hiện:

  1. Xin giấy phép quá cảnh.
  2. Tiến hành vận chuyển.
  3. Làm thủ tục kiểm dịch và thủ tục HQ ở ck nhập.
  4. Làm thủ tục giám sát ở ck xuất.

Bộ hồ sơ làm thủ tục ở ck nhập:

– Giấy chứng nhận kiểm dịch thức vật của nước xuất khẩu

(để làm thủ tục kiểm dịch):                                                        Bản gốc

– Giấy phép của Cục BVTV:                                                      Bản gốc

– Hợp đồng đại lý hải quan/ vận chuyển/ logistics:                   Bản sao y

– Invoice, packing list:                                                               Bản sao y