DỊCH VỤ THÔNG QUAN LÀ GÌ?

Dịch vụ thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu (Customs clearance) tức là làm các công việc: lập hồ sơ, kiểm tra hồ sơ lô hàng, áp mã HS, khai báo hải quan điện tử và làm thủ tục hải quan cho đến khi lô hàng được hoàn thành (thông quan).

Đại lý hải quan là đơn vị chuyên làm dịch vụ thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu cho các nhà xuất khẩu/nhập khẩu. Sau khi ký hợp đồng ĐLHQ thì ĐLHQ được thay mặt nhà xuất khẩu/nhà nhập khẩu làm các thủ tục thông quan hàng hoá, chịu trách nhiệm pháp lý với các hành vi của mình. Trên TKHQ thì ĐLHQ đứng trên ô: Đại lý hải quan.

Ngoài loại hình đại lý hải quan (Customs agent) thì còn có loại hình dịch vụ uỷ thác (Entrustment service) hoặc dịch vụ khai thuê hải quan (Customs broker service).

Hình thức uỷ thác xuất nhập khẩu cũng thực hiện tương tự như đại lý hải quan nhưng hoạt động rộng hơn. Có một số loại hình hàng hoá không được uỷ thác xuất nhập khẩu. Trên TKHQ thì Người được uỷ thác đứng trên ô: Nhà xuất khẩu/Nhập khẩu, cong Người uỷ thác đứng trên ô: Người uỷ thác.

Loại hình khai thuê hải quan là hình thức làm dịch vụ thông quan cho nhà xuất nhập khẩu nhưng nhà xuất/ nhập khẩu vẫn đứng tên trên tờ khai hải quan và các hoá đơn chứng từ (người làm dịch vụ cầm Giấy giới thiệu hoặc Giấy uỷ quyền của Bên thuê dịch vụ khi đi đi làm các thủ tục).

HADUC LOGISTICS là nhà cung cấp dịch vụ thông quan hải quan với cả 3 loại hình trên.